Zirve Mimarlık

+90 212 657 91 91

VİZYON & MİSYON – KALİTE YÖNETİMİ

VİZYONUMUZ

Dünyadaki değişime ve gelişime paralel olarak yaptığımız işlerde görselliği ve işlevselliği harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda en iyi olmak.

MİSYONUMUZ

Tasarımlarımız, ürünlerimiz, çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız ve içinde bulunduğumuz tüm toplumlar için değer yaratan bir şirket olmak.

KALİTE YÖNETİMİ

Zirve Mimarlığın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir;

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dâhil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
  • Zirve Mimarlık üyelerinin, tüm seviyelerde, Zirve Mimarlık organizasyonunun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin Zirve Mimarlığın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, Zirve Mimarlığın, kalite hedeflerini başarmadaki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
  • Zirve Mimarlığın genel performansının, organizasyonunun daimi hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçileri ve taşeronları ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

COPYRIGHT © 2013 ZIRVE MIMARLIK

DESIGN BY UBF

Kapat